קטע:מצודות על ישעיהו מח יג

מצודת דוד

"קורא וגו'" - בזה יפרש אמריו לומר לא נעשו במעשה כ"א קראתי אני אליהם במאמר פי אשר יעמדו יחדיו כאחד

"אף ידי וגו'" - ר"ל בעוד תכן ימיני בטפחה את השמים אז אף ידי השניה יסדה הארץ כי בבת אחת נבראו

מצודת ציון

"טפחה" - מלשון טפח והוא כף היד שמודדים עמו הטפחים