קטע:מצודות על ישעיהו מח י

מצודת דוד

"בחרתיך בכור עוני" - בחרתי לך לשום אותך בכור עוני תמורת כור כסף הנתון על האש ר"ל אמרק סיג עוניך בקושי עינוי השעבוד ולא באש הגיהנם ולפי שאחז במשל מצרף כסף אמר כור עוני

"ולא בכסף" - לא כמצרף כסף שמתיכים בו הכסף באור לשרוף הסיג

"צרפתיך" - להסר ולמרק סיג העון

מצודת ציון

"בכור" - הכלי שצורפים ומזקקים בו הזהב והכסף נקראה כור