קטע:מצודות על ישעיהו מז ה

מצודת דוד

"יקראו לך" - שיקראו לך מושלת על הממלכות

"שבי דומם" - שבי מושתק כאבל ובואי בחושך להטמן

מצודת ציון

"דומם" - ענין שתיקה כמו וידום אהרן (ויקרא י')

"גברת" - ענין שררה ושלטנות