מצודות על ישעיהו מו יג


מצודת דוד

"לישראל תפארתי" - ר"ל התשועה אתן לישראל שהם עם תפארתי כמ"ש ובישראל יתפאר (לעיל מד)

"ותשועתי" - קרבתי תשועתי ולא תאחר לבוא

"קרבתי" - הנה אני קרבתי צדקתי לישראל ולא תרחק מהם