קטע:מצודות על ישעיהו מו י

מצודת דוד

"וכל חפצי אעשה" - כפל הדבר במ"ש

"אומר וגו'" - אומר אני עצתי תתקיים כי אין ביד מי לבטלה

"ומקדם" - ומלפנים אגיד דברים אשר לא נעשו עדיין אף ראשית הדברים

"מגיד" - אני מגיד אחרית הדבר מראשיתו