קטע:מצודות על ישעיהו מו ט

מצודת דוד

"זכרו" - תנו לב לזכור הנפלאות הראשונות שעשיתי מימות עולם

מצודת ציון

"ואפס" - ענינו כמו לא