קטע:מצודות על ישעיהו מו ה

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"ותמשלוני ונדמה" - אל מי תמשילו אותי ונהיה דומים אני והוא

"למי תדמיוני" - אל מי תדמו אותי ותאמרו שאני שוה לו

מצודת ציון

"תדמיוני" - מלשון דמיון

"ותשוו" - מלשון השואה

"ותמשלוני" - ענין דמיון