קטע:מצודות על ישעיהו מו ב

מצודת דוד

"ונפשם" - הם עצמם הלכו בשבי וכאומר ואיך אם כן יוכלו להציל את העובדים להם

"קרסו כרעו יחדיו" - כל העצבים יחד כפפו קומתם וכרעו על ברכיהם ולא יכלו למלט את עצמם מן המשא לבל לשאתם בגולה

מצודת ציון

"מלט" - ענין הצלה

"ונפשם" - כמו וגופם וכן ורקה נפשו (לעיל כ"ט)