פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ישעיהו מה כב

מצודת דוד

"פנו אלי" - אתם העכו"ם היושבים בקצות הארץ פנו אלי להאמין בי ואז תהיו נושעים כי אני אל והכל בידי ואין עוד זולתי

מצודת ציון

"פנו" - מלשון הפנה וסבוב

"אפסי ארץ" - קצות הארץ כי בקצה הארץ כאלו אפס וכלה