פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ישעיהו מה י

מצודת דוד

"הוי אומר לאב" - חזר והמשילו לבן האומר לאב למה הולדת תולדות ולאם יאמר למה היה לך חבלי לידה וכאומר הלא ידעתם כי יבוא יומם וימותו ולמה ילדתם לבהלה וכן יחשוב בלשאצר לומר אם כלי בית המקדש ישובו לירושלים למה הוגלה בבלה וה' לא עזרם

מצודת ציון

"תחילין" - ענין חבלי הלידה וכן לא חלתי ולא ילדתי (לעיל כ"ג)