קטע:מצודות על ישעיהו מד כח

מצודת דוד

"ולאמר" - לצוות בעבור ירושלים לבנות אותה ואת ההיכל יצוה ליסדה (כי בימיו לא נבנה כי אם היסוד ונשלם בימי דריוש כמ"ש בחגי)

"האומר לכורש" - אשר כל אחד אמר בעבור כורש שהוא יהיה רועי לרעות צאני והם ישראל והוא ישלים חפצי לאבד את בבל ולשלוח את ישראל מן הגולה

מצודת ציון

"חפצי" - רצוני

"תוסד" - מלשון יסוד