קטע:מצודות על ישעיהו מד י

מצודת דוד

"מי יצר אל" - מי עשה שטות כזאת לעשות אל ולצקת פסל לבלי תועלת

מצודת ציון

"נסך" - ענין יציקה והתכה