קטע:מצודות על ישעיהו מד ג

מצודת דוד

"וברכתי" - כפל הדבר במ"ש כי הרצון הוא הברכה

"כי אצק" - כמו שאני יוצק מים על ארץ צמאה וגו' כן יצוק רצוני הטוב על זרעיך

מצודת ציון

"אצק" - מלשון יציקה ושפיכה

"ונוזלים" - ענין נטיפה כמו יזל מים מדליו (במדבר כ"ד)

"על יבשה" - ר"ל על מקום יבש

"רוחי" - ענין רצון וכן עד יערה עלינו רוח ממרום (לעיל ל"ב)

"צאצאיך" - הבנים היוצאים ממך