קטע:מצודות על ישעיהו מד א

מצודת דוד

"ועתה" - ר"ל ועתה שמע את הטובה המיועדת לבוא