קטע:מצודות על ישעיהו מג כז

מצודת דוד

"ומליציך" - אף המליצים שאתה סומך עליהם להמליץ טוב בעדך והם הכשרים שבדור הנה גם המה פשעו בי

"אביך הראשון חטא" - אדם הראשון חטא בי באכלו מעץ הדעת ועם כי היה יציר כפי וכ"ש אתם שנולדתם מאיש ואשה המלאים עון

מצודת ציון

"ומליציך" - מלשון מליץ והוא המטעים הדבר במיטב הענין