קטע:מצודות על ישעיהו מג כד

מצודת דוד

"הוגעתני" - כפל הדבר במ"ש

"אך העבדתני" - אני לא העבדתיך אך אתה העבדתני בחטאותיך וזהו מה שהיה שמש לנ"נ לכבוש את כל העולם תחתיו שלא יאמרו תחת יד אומה עכו"ם שפלה מסר ה' את ישראל

"וחלב וגו'" - לא השבעת אותי עם חלב זבחיך כי לא הקרבתים לפני

"לא קנית" - לא הצרכת לקנות קנה להקטיר על המזבח כי היתה גדלה בירושלים

מצודת ציון

"קנה" - מין בושם

"וחלב" - הוי"ו היא במקום עם

"הרויתני" - ענין שביעה כמו ורותה מדמם (ירמיהו מו)

"הוגעתני" - מלשון יגיעה