פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ישעיהו מג כב

מצודת דוד

"ולא אותי" - אבל אתה יעקב לא קראת אותי כי פנית אחרי העכו"ם

"כי יגעת" - כי נעשית יגע ועיף בעבודתי ובטלת את העבודה