קטע:מצודות על ישעיהו מג י

מצודת דוד

"לפני לא נוצר אל" - ר"ל לפני שיצרתי אני את היצירות לא היה דבר נוצר מאל זולתי ואחר שיצרתי את היצירות לא יהיה דבר נוצר מאל זולתי כי אין אלוה זולתי

"ותבינו כי אני הוא" - ממנה שאין מי יודע עתידות כמוני תבינו אשר אני הוא לבד ואין עוד אלהים

"למען תדעו" - מן הראשונות תדעו כל האחרונות שכן יהיה

"ותאמינו לי" - שאקיים מאמרי

"אתם עדי" - אבל לי יש עדים כי אתם ישראל עדי ועבדי הנביא אשר בחרתי בו גם הוא לעד שהגדתי מפלת סנחריב מאז עד לא בא