קטע:מצודות על ישעיהו מג טו

מצודת דוד

"בורא" - ר"ל אני בורא ישראל ומלככם עשיתי את זה וכפל הדבר במ"ש

"אני ה'" - ר"ל את זה עשיתי אני ה' המקודש לכם