קטע:מצודות על ישעיהו מג ט

מצודת דוד

"וישמעו" - או ישמעו מה שיאמר הנביא ויאמרו אמת הדבר וכאומר או יביאו עדים או יודו על האמת

"יתנו עדיהם" - ר"ל יביאו עדים שהשמיע דבר עד לא בא ואז יהיו צדיקים בדבריהם

"וראשונות" - או הראשונות שכבר עברו ישמיעונו לאמר אנחנו הגדנו אותם עד לא באו

"כל הגוים נקבצו" - אם כל העכו"ם יתקבצו יחד מי בהם יגיד עתידות כזאת וכי האליל אמר להם

מצודת ציון

"וישמעו" - הוי"ו היא וי"ו המחלקת