קטע:מצודות על ישעיהו מג ז

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"בראתיו וגו'" - ר"ל כבר הכנתי לו כל צרכי הגאולה אין מחסור

"ולכבודי" - הנעשה להתכבד ולהתפאר בהם כמ"ש ישראל אשר בך אתפאר (לקמן מט)

"כל הנקרא בשמי" - כל ישראל הנקראים בשם עם ה'