פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ישעיהו מג ו

מצודת דוד

"אל תכלאי" - אל תמנעי מליתן את ישראל

"הביאי" - כאלו יצוה לכל אחד מרוחות השמים להביא את ישראל

"תני" - תן את ישראל הפזורים שמה

מצודת ציון

"תכלאי" - ענין מניעה כמו ויכלא העם מהביא (שמות ל"ו)