קטע:מצודות על ישעיהו מג ב

מצודת דוד

"לא תכוה" - לא תהיה נכוה מן האש ואף הלהב לא יבער בך ר"ל אף אם תהיה בעומק הצרות לא תכלה שמה

"ובנהרות" - אף אם תעבור בנהרות השוטפים לא ישטפוך

"כי תעבור במים" - ותהיה קרוב להיות נטבע בהם

מצודת ציון

"במו" - בתוך וכן במו מדמנה (לעיל כה)

"תכוה" - ענין חרוך ושריפה כמו מכות אש (ויקרא יג)