קטע:מצודות על ישעיהו מג א

מצודת דוד

"כי גאלתיך" - כי הלא ממצרים גאלתיך וקראתי אז בשמך שאתה שלי עמי ובני בכורי

"ועתה" - ר"ל אף על כל זאת כה אמר ה' וגו' אל תירא פן תכלה בגולה