קטע:מצודות על ישעיהו מב יח

מצודת דוד

"החרשים שמעו" - אתם ישראל החרשים משמוע דבר ה' והעורים מלראות מצותיו שמעו מעתה והביטו לראות הואיל וטובה גדולה מוכנת לכם

מצודת ציון

"הביטו" - ענין הסתכלות וראיה