קטע:מצודות על ישעיהו מב ו

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"לאור גוים" - להאיר עיני הגוים כולם לדעת שה' הוא האלהים

"ואצרך" - אני אשמור אותך

"ואתנך לברית עם" - אתן הכח בידך להסב עמי לבריתי לקיים התורה והמצוה

"ואחזק בידך" - אאחוז בידיך להגביר אותך על כל

"קראתיך בצדק" - על המשיח יאמר מה שקראתי בשמך על ידי הנביאים הוא בצדק ודבר המתקיים

מצודת ציון

"ואחזק" - ענין אחיזה

"ואצרך" - ענין שמירה