קטע:מצודות על ישעיהו מא כח

מצודת דוד

"ואשאלם" - מלת ואין עומדת במקום שתים לומר אין בהם מי אשר אשאלם שישיבו דבר כי הדבור אין בהם

"ומאלה" - מהפסילים עצמן אין בהם מי מייעץ לעובדיו מה לעשות

"וארא" - אבל בעובדי הפסל אראה שאין בהם איש יודע העתיד