קטע:מצודות על ישעיהו מא כז

מצודת דוד

"ולירושלים מבשר אתן" - ר"ל בהשגחה אביא מבשר כזה לבשר סמוך לה

"ראשון לציון" - כאומר אבל אני אגיד עתידות אשר הראשון שיבוא לציון מהגלות יבשר ויאמר הנה באה הגאולה ומיד הנה הם יבואו ולא יהיה תוחלת ממושכה

מצודת ציון

"הנה" - הנה הם