קטע:מצודות על ישעיהו מא כה

מצודת דוד

"העירותי" - כאומר הנה אני אגיד עתידות אשר כבר גזירה מלפני להעיר את נ"נ מצפון לבוא על ירושלים להשחיתה ואח"ז יבוא כורש ממזרח ויקרא בשמי להאמין בי והוא יבוא על שרי בבל לרמסם כמו חומר וכמו היוצר הרומס בטיט וכפל הדבר במ"ש

מצודת ציון

"העירותי" - מלשון התעוררות

"ויאת" - ענין ביאה

"סגנים" - מין שררה

"חומר" - הוא כעין טיט

"יוצר" - אומן חרס

"ירמוס" - ענין דריכה ברגל