פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ישעיהו מא כג

מצודת דוד

"ונשתעה" - ואז נספר אני והם ונראה יחדו מה לעשות בעולם ואמר בדרך לעג והתול

"ונדעה" - ואז נדעה אשר אלהים אתם ואף תוכלו לעשות למי טובה או רעה

"האותיות לאחור" - הבאות באחרית הימים

מצודת ציון

"האותיות" - הבאות כמו אתא בוקר (לעיל כא)

"לאחור" - מלשון אחרון

"ונשתעה" - ענין ספור דברים כי תרגום של ויספר הוא ואשתעי וכן ואשעה בחקיך תמיד (תהלים קיט)