קטע:מצודות על ישעיהו מא יד

מצודת דוד

"אני אזרתיך" - מאז

"וגאלך" - ואהיה גאלך לעתיד אני קדוש ישראל

"תולעת יעקב" - עדת יעקב החלושה כתולעת ואין כחה אלא בפה היא התפלה כתולעת הזו שבפיה מנסרת בארזים

מצודת ציון

"מתי" - אנשי