פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ישעיהו מא ח

מצודת דוד

"ואתה" - אבל אתה ישראל אינך כמוהם כי עבדי אתה אשר בחרתי בך לי לעם לפי שאתה זרע אברהם אשר אהבני ופירש מעכו"ם