קטע:מצודות על ישעיהו מא ד

מצודת דוד

"אני ה' ראשון" - ראשון לכל הדורות שעברו ואני הוא עם הדורות האחרונים אשר יהיו

"מי פעל" - מי הוא שפעל ועשה את זאת הלא ה' עשהו קורא הדורות מראש קודם שיהיו ר"ל שיודע כל הדורות הבאים ויקרא לכל דור לעמוד בעתו