קטע:מצודות על ישעיהו מא א

מצודת דוד

"יחדו" - אני והם נקרב למשפט על מה שהם אומרים שאין היכולת בידי להציל את עמי מידם

"יחליפו כח" - יחדשו כח להתאמץ בטענות אם יוכלו להשיבני

"יגשו אז ידברו" - יגשו אלי לשמוע אמרי ואז אחרי שמעם ידברו דבריהם אם ימצאו מענה

"החרישו אלי איים" - יושבי האיים החרישו לשמוע אלי כי המדבר לא ישמע ולא יאזין

מצודת ציון

"החרישו" - ענין שתיקה כמו יחריש באהבתו (צפניה ג)