קטע:מצודות על ישעיהו ל כט

מצודת דוד

"ושמחת לבב" - יהיה לכם שמחת לבב כשמחת מביאי בכורים שהיה החליל מכה לפניהם לבוא בהר ה' הוא הר הבית

"השיר יהיה לכם" - בעת יפלו מחנה סנחריב יהיה לכם שיר כמו השיר שהיה במצרים בלילה אשר התקדש להיות בו חג והוא ליל פסח

מצודת ציון

"התקדש" - מלשון קודש

"בחליל" - שם כלי נגון

"צור" - חוזק ומעוז