קטע:מצודות על ישעיהו ל כה

מצודת דוד

"בנפול מגדלים" - באבדן השרים הגדולים שבהם

"ביום הרג רב" - כל זה הטובה יהיה בעת שיהיה הרג רב במחנה אשור על ידי המלאך המכה בם

"והיה על כל הר גבוה ועל כל גבעה וגו' פלגים" - מרוב המטר

מצודת ציון

"פלגים" - אמות המים המתפלגים ומתפרדים אילך ואילך

"יבלי מים" - גם הוא מענין פלגים כמו ועל יובל ישלח שרשיו (ירמיהו יז)וכפל המלה בשמות נרדפים וכן אדמת עפר (דנייאל יב)