קטע:מצודות על ישעיהו ל כג

מצודת דוד

"ירעה" - כל אחד ממקניך ירעה במרעה טובה עד שכל אחד מהכרים יהיה רחב ובעל בשר

"והיה דשן ושמן" - ארצך תהיה דשן ושמן לגדל פירות משובחים

"ונתן מטר זרעך" - האל יתן מטר לצורך זרעך וגו' וכן יתן לך לחם תבואת האדמה כי לא יבוא שדפון וירקון ולא יאכלנו הארבה

מצודת ציון

"דשן" - ענינו כמו שומן

"כר" - כבש שומן וכן שלחו כר (לעיל טו)