קטע:מצודות על ישעיהו ל כא

מצודת דוד

"כי תאמינו" - בין כשתרצו ללכת אל הימין בין אל השמאל תהיו תאבים לשמוע דבר ה' אם נכון הדבר

"ואזניך וגו'" - לא כמו שאתם מואסים עתה בדברי ותאמרו לא תחזו לנו נכוחות כי אז תהיינה אזניך נטויות לאחורך ולשמוע דבר מאתי אשר יאמר זה הדרך לכו בו

מצודת ציון

"תאמינו" - מלשון ימין ובאה האל"ף במקום היו"ד