קטע:מצודות על ישעיהו ל יב

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"בעושק ונלוז" - במה שתעשקו עשירי העם לתת שוחד ומתן לנלוז הוא מלך מצרים הנלוז במעגלותיו

"בדבר הזה" - בדברי הנביאים האומרים בשם ה'

מצודת ציון

"ונלוז" - ענין נטיה מדרך הישר כמו ונלוזים במעגלותם (משלי ב)

"ותשענו" - ענין סמיכה