קטע:מצודות על ישעיהו ל טז

מצודת דוד

"על כן יקלו רודפיכם" - בעבור זה יקלו הרודפים ויתחזקו עליכם

"ועל קל נרכב" - נתחזק ברכיבת סוסים קלים הבאים ממצרים

"על כן תנוסון" - בעבור זה תנוסון מפני האויב ויהיה לכם השפלה ולפי שהוא לשון נופל על לשון אמר כן

"ותאמרו לא" - אמרתם לא נבטח בה' אלא נתרומם כנס הזה בעזרת סוסים הבאים ממצרים

מצודת ציון

"ננוס" - מלשון נס והוא כלונס ארוך וענינו הרמה כנס וכן נס להתנוסס (שם ס)

"תנוסון" - מלשון ניסה ובריחה