קטע:מצודות על ישעיהו ל טו

מצודת דוד

"ולא אביתם" - לא רציתם בזה כ"א במלחמה בעזרת מצרים

"תהיה גבורתכם" - הייתם מתגברים על האויב בישיבת השקט ובבטחון ה' מבלי עמל

"בשובה ונחת תושעון" - אם הייתם בוטחים בי ולא במצרים הייתם אז נושעים בהשקט ונחת מבלי טורח מלחמה

מצודת ציון

"בשובה" - ענין השקט ומרגוע וכן נפשי ישובב (תהלים כ"ג)

"ולא אביתם" - ולא רציתם