קטע:מצודות על ישעיהו ל ג

מצודת דוד

"לבושת" - כי לא יועילו