פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ישעיהו לט ח

מצודת דוד

"טוב דבר ה'" - טוב הדבר בעיני ופי' דבריו ואמר הואיל ויהיה בימי שלום וה' יאמת לי הבטחתי אינני חושש במה שיהיה אחרי מותי