קטע:מצודות על ישעיהו לט ב

מצודת דוד

"עליהם" - על בואם

מצודת ציון

"נכתה" - ענין אוצר נחמד וכן נכאת וצרי (בראשית לז) שר"ל דברים נחמדים