קטע:מצודות על ישעיהו לט א

מצודת דוד

"וישמע" - ר"ל על כי שמע שחלה ונתרפא לכן שלח לו ספרים ומנחה דרך אהבה ובד"ה נאמר ששלח לדרוש המופת הנעשה בחליו