פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ישעיהו לח יט

מצודת דוד

"אב לבנים" - כל אב מלמד לבניו ומודיעם אמתתך וכאומר הנה כמו כן אעשה גם אני כשאחיה ואוליד בנים אלמדם ואודיעם אמתתך

"כמוני היום" - כאשר אני היום בחיים ומודה לך

"חי חי" - כל חי וחי הוא יודך

מצודת ציון

"אל אמתך" - את אמתך וכן וירדפו אל מדין (שופטים ז)