קטע:מצודות על ישעיהו לז לז

מצודת דוד

"בנינוה" - היא ראש למלכות אשור