קטע:מצודות על ישעיהו לז לג


מצודת ציון

"יורה" - ישליך כמו ירה בים (שמות, טו)

"ולא יקדמנה" - לא יערוך לפניה כי התרגום של לפני הוא קדם וכן במה אקדם ה' (מיכה, ז)

"סללה" - הוא צבור העפר ששופכים מול העיר ועולים בה להלחם וכן ושפכו על ירושלים סוללה (ירמיהו, ז)