קטע:מצודות על ישעיהו לז כט

מצודת דוד

"אלי" - באה אלי

"ושמתי חחי" - ר"ל בע"כ אשיב אותך

מצודת ציון

"ושאננך" - הוא מלשון שאון והמייה

"חחי" - הוא הטבעת ההושם בלחיי בהמה שעסקיה רעים למשכה על ידה וכן ונתתי חחים בלחייך (יחזקאל ל"ח)

"ומתגי" - הוא כעין רסן כמו מתג לחמור (משלי כ"ז)