קטע:מצודות על ישעיהו לז כו

מצודת דוד

"עתה הבאתיה" - אני הבאתי עתה את הדבר על ידיך

"ותהי" - אתה תהיה למכת מרדות להחריב ערים בצורות לעשותם שממה וגלים מצמיחים נצים ופרחים

"אותה" - את הגזרה הזאת עשיתי מימים קדמונים

"ויצרתיה" - ואני יצרתי את הדבר הזה וכפל הדבר במ"ש

"למרחוק" - מזמן רחוק

מצודת ציון

"להשאות" - ענין שממון וכן אמש שואה ומשואה (איוב ל)

"גלים" - הוא כענין תל

"נצים" - פרחים וכן הנצו הרמנים (שיר השירים ז)